Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij van jou, als aanvrager van een offerte via ons, gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.klimaatoffertes.nl (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen je persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Privacybeleid

Klimaatoffertes.nl B.V., gevestigd aan Jan Evertsenstraat 119 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Thomas Vork is de Functionaris Gegevensbescherming van Klimaatoffertes.nl Hij is te bereiken via thomas@klimaatoffertes.nl of 085 – 06 03 038.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klimaatoffertes.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatoffertes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klimaatoffertes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Klimaatoffertes.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klimaatoffertes.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Klimaatoffertes.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klimaatoffertes.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
– Voor- en achternaam: 30 dagen
– Adresgegevens: 30 dagen
– Telefoonnummer: 30 dagen
– E-mailadres: 30 dagen

Hoe lang cookies bewaard blijven

CookieTypeDurationDescription
_fbp3 maandenDeze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_PSHJ200QQ82 jaarDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.
_gat_gtag_UA_215576532_11 minuteSet by Google to distinguish users.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_hjAbsoluteSessionInProgress30 minutesHotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
_hjFirstSeen30 minutesHotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.
_hjIncludedInPageviewSample2 minutesHotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s pageview limit.
_hjIncludedInSessionSample2 minutesHotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s daily session limit.
_hjSession_239053530 minutenDe cookie wordt geplaatst door de Hotjar om gebruikersgedrag vast te leggen door middel van kwalitatieve data (heatmaps & recordings)
_hjSessionUser_23905351 jaarDe cookie wordt geplaatst door de Hotjar om gebruikersgedrag vast te leggen door middel van kwalitatieve data (heatmaps & recordings)
CONSENT2 jaarYouTube plaatst deze cookie via embedded youtube-video’s en registreert anonieme statistische gegevens.
cookielawinfo-checkbox-adverteren1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “adverteren” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-analytisch1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “analytisch” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-benodigd1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “benodigd” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-benodigde1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “benodigde” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-functioneel1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Functioneel” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-overige1 jaarDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “overige” vast te leggen.
CookieLawInfoConsent1 jaarRegistreert de standaard knopstatus van de corresponderende categorie & de status van CCPA. Het werkt alleen in coördinatie met de primaire cookie.
elementornooitDeze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.
fr3 maandenFacebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het gebruikersgedrag op internet te volgen, op sites die een Facebook-pixel of sociale plug-in van Facebook hebben.
IDE1 jaar en 24 maandenGoogle DoubleClick IDE-cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over hoe de gebruiker de website gebruikt om hem relevante advertenties te presenteren en in overeenstemming met het gebruikersprofiel.
nitroCachedPagesessionDeze cookie wordt geplaatst door NitroPack om de website te versnellen
test_cookie15 minutenDe test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
VISITOR_INFO1_LIVE5 maanden en 27 dagenEen cookie die door YouTube is ingesteld om de bandbreedte te meten die bepaalt of de gebruiker de nieuwe of oude spelerinterface krijgt.
YSC1 sessieYSC-cookie is ingesteld door YouTube en wordt gebruikt om de weergaven van ingesloten video’s op YouTube-pagina’s bij te houden.
yt-remote-connected-devicesnooitYouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van embedded YouTube-video.
yt-remote-device-idnooitYouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van embedded YouTube-video.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klimaatoffertes.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Klimaatoffertes.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaatoffertes.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatoffertes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Klimaatoffertes.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klimaatoffertes.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@klimaatoffertes.nl. Klimaatoffertes.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Alle persoonsgegevens die wij verzamelen staan versleuteld opgeslagen en worden automatisch verwijderd na de verstreken periode.

Laatste aanpassing op 19 februari 2022